Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obręb Witnica


Moryń, dnia 17-11-2004r.

GMOŚ.7145-4-1/04

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 102/49 o pow. 1903m2, udział 47/1000 części, położonej w obrębie Witnica dla mieszkańców stale zamieszkujących na terenie gminy Moryń i nie posiadających tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego .

W skład sprzedawanego udziału wchodzi lokal mieszkalny o pow. 22,46m2 , usytuowany w Witnicy przy ul. Chojeńskiej 23/3.

Dla nieruchomości prowadzona jest KW:

- na lokal nr 37865

- na grunt pod budynkiem nr 45466

Informacja o przeznaczeniu - sprzedaż na własność.

Wg ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako B-R III.

Obecnie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kierunek zagospodarowania w studium - dominująca funkcja mieszkalna.

Nieruchomość w pełni uzbrojona ( prąd, woda, kanalizacja, ). Dojazd do budynku ,          w którym znajduje się lokal - dobry. Brak obciążeń. Cena nieruchomości - 9.300,00 zł.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu- zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Moryń nie posiadających tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu, ul. Plac Wolności 1 w dniu 28-12-2004r.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14 min. 30.

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej

nieruchomości.

Cena wywoławcza - 9.300,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29-12-2004r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią:

- do dnia 27-12-2004r. zaświadczenie o stałym miejscu zamieszkania na terenie gminy Moryń oraz złożą oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

- dowód wpłaty wadium w wysokości 930,00, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Oddział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 22-12-2004r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Minimalne postąpienie - 93,00 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwracane w następnym dniu po przetargu, nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odwołania     lub zamknięcia przetargu, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻ NIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466-79-54 . Informacja o przetargu znajduje się  na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 18-11-2004 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2004 11:47