Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

XI/92/2007 - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR XI/92/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 07 listopada 2007r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.5 ust.1 i 3 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

§1.Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

 

  1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 od 1 m2

powierzchni ,

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych - 3,56 od 1 ha powierzchni,

  1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,19 od 1 m2 powierzchni,

2. Od budynków lub ich części :

 

a) mieszkalnych - 0,57 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej:

- związanych z prowadzeniem turystyki i wypoczynku - 8, 00 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej,

- związanych z pozostałą działalnością gospodarczą - 17,85 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej;

 

c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym - 8,47 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych - 3,75 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 3,26 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

- budynki letniskowe, które położone są na terenie gminy na cele

rekreacyjne ludności służące właścicielowi i jego bliskim do wypoczynku -

6,33 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

  1. Od budowli - 2% ich wartości.

 

§2.Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 40% od następujących nieruchomości:

- budynków mieszkalnych lub ich części, pozostałych budynków lub ich części, gruntów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 

których właściciele prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe oraz w przypadku gdy powyższe nieruchomości są użytkowane przez właściciela, z wyjątkiem budynków i gruntów zajętych na cele letniskowe, jeżeli wyłącznym utrzymaniem podatnika i jego małżonka są renty lub emerytury.

 

§3.Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 90% od budynków mieszkalnych i gospodarczych lub ich części oraz gruntów stanowiących własność osób fizycznych prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, które przekazały gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę, jeżeli nie są wynajęte, wydzierżawione i nie prowadzi się na nich działalności gospodarczej.

 

§4. ( uchwałą Nr XXIII/116/S/2007 z dnia 5 grudnia 2007r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność §4 uchwały).

 

§5. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

§6.Traci moc uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

 

§7.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-01-2008 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Janiszewska 02-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-03-2008 13:15