Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

X/88/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007 r.


Uchwała Nr X/88/2007r

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 26 września 2007r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 51.000

w tym:

Dział

758

rozdział

75818

§

6800

o kwotę

50.000 zł

801

80101

§

4210

1.000 zł

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 51.000

w tym:

Dział

921

rozdział

92109

§

6050

o kwotę

50.000 zł

801

80101

§

4210

1.000 zł

 

§ 3. Zmienia się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmienionej uchwałami Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007r w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, oraz Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 marca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmieniony Uchwałą Nr VIII/63/2007r Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Zmienia się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku Nr 4 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmienionej uchwałami Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007r w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 marca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmieniony Uchwałą Nr VIII/63/2007r Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Sławomir Domaradzki

UZASADNIENIE:

Do § 1: WYDATKI - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

758

Rozdział

75818

- zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne.

50.000 zł

Dział

801

Rozdział

80101

- zmniejszenie wydatków na zakupy rzeczowe SP Witnica

1.000 zł

 

Do § 2: WYDATKI - Zwiększenia z tytułu:

Dział

921

Rozdz.

92109

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w związku ze zwiększonymi wydatkami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektów z udziałem środków SPO-ROL na zadania w miejscowościach:

a) Bielin (19.200zł)

b) Gądno (2.500zł)

c) Przyjezierze (24.300)

oraz nadzór inwestorski w Przyjezierzu i Bielinie (4.000zł)

50.000 zł

Dział

801

Rozdział

80101

- zwiększenie wydatków na zakupy rzeczowe ZS w Moryniu

1.000 zł

 

Do § 3: Zmiana w zadaniu ujętym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej powoduje konieczność jego aktualizacji.

 

Do § 4: Zmiana w zadaniu ujętym w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej powoduje konieczność jego aktualizacji.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-01-2008 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 07-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-03-2008 13:12