Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

XI/98/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007 r.

Uchwała Nr XI/98/2007r

 

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 7 listopada 2007r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 11.749

w tym:

Dział

756

rozdział

75618

§

0480

o kwotę

11.749 zł

 

 

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 161.492

w tym:

Dział

754

rozdział

75412

§

6050

o kwotę

10 000 zł

801

80101

§

3020

6 446 zł

 

 

§

3240

786 zł

 

 

§

4010

62 922 zł

 

 

§

4040

90 zł

 

 

§

4110

13 609 zł

 

 

§

4120

2 586 zł

 

 

§

4210

16 453 zł

 

 

§

4220

4 856 zł

 

 

§

4240

719 zł

 

 

§

4260

2 100 zł

 

 

§

4270

2 550 zł

 

 

§

4280

420 zł

 

 

§

4300

2 999 zł

 

 

§

4350

658 zł

 

 

§

4370

780 zł

 

 

§

4410

224 zł

 

 

§

4430

1 500 zł

 

 

§

4440

5 000 zł

 

 

§

4740

773 zł

 

 

§

4750

483 zł

 

80103

§

3020

129 zł

 

 

§

4010

3 517 zł

 

 

§

4040

4 zł

 

 

§

4110

675 zł

 

 

§

4120

171 zł

 

 

§

4240

100 zł

 

 

§

4280

50 zł

 

 

§

4440

505 zł

 

 

§

4740

100 zł

 

80146

§

4300

2 400 zł

 

80195

§

4440

600 zł

854

85401

§

3020

568 zł

 

 

§

4010

13 444 zł

 

 

§

4040

18 zł

 

 

§

4110

2 315 zł

 

 

§

4120

417 zł

 

 

§

4440

525 zł

 

 

 

 

 

 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 173.241

w tym:

Dział

758

rozdział

75818

§

4810

o kwotę

7 222 zł

801

80101

§

3020

9 000 zł

 

 

§

4010

30 000 zł

 

 

§

4220

2 500 zł

 

 

§

4300

3 000 zł

 

 

§

4430

700 zł

 

80103

§

3020

1 500 zł

 

 

§

4010

15 000 zł

 

 

§

4110

2 100 zł

 

 

§

4120

400 zł

 

 

§

4260

400 zł

 

 

§

4300

500 zł

 

 

§

4370

600 zł

 

80104

§

4010

1 500 zł

 

 

§

4110

2 000 zł

 

 

§

4120

200 zł

 

80110

§

4010

3 000 zł

 

 

§

4120

700 zł

 

 

§

4220

9 000 zł

 

80113

§

4010

1 600 zł

 

 

§

4300

20 000 zł

 

 

§

6050

4 000 zł

851

85154

§

4210

8.749 zł

 

 

§

4300

3.000 zł

854

85401

§

3020

400 zł

921

92109

§

4270

4 220 zł

 

 

§

6050

24 750 zł

926

92605

§

4270

17 200 zł

 

 

§ 4. Zmienia się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmienionej uchwałami Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007r w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, oraz Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 marca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmieniony Uchwałą Nr VIII/63/2007r Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r i Uchwałą Nr X/88/2007 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Zmienia się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku Nr 4 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmienionej uchwałami Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007r w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 marca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmieniony Uchwałą Nr VIII/63/2007r Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r i Uchwałą Nr X/88/2007 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY - Zwiększenia z tytułu:

 

Dział

756

Rozdział

75618

- zwiększenie planu dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

11.749 zł

Do § 2: WYDATKI - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

754

- zmniejszenie planu wydatków na wykonanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej MOK Moryń (zmiana wynika z błędnie przyjętej klasyfikacji wydatku).

10.000 zł

Dział

801

- zmniejszenie planu wydatków niewykonanych w zlikwidowanej jednostce: Szkoła Podstawowa w Klępiczu w poszczególnych rozdziałach (80101, 80103, 80146, 80195 85401) o ogólną kwotę 151.492zł

151.492 zł

Do § 3: WYDATKI - Zwiększenia z tytułu:

 

Dział

758

Rozdział

75818

- zwiększenie planu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki

7.222 zł

Dział

801

Rozdziały

80101--80110

- zwiększenie planu wydatków związanych z przejęciem uczniów ze zlikwidowanej SP Klępicz na rzecz Zespołu Szkół w Moryniu

82.100 zł

Dział

801

Rozdział

80113

- § 4010 - zwiększenie planu wydatków związanych z przejęciem uczniów ze zlikwidowanej SP Klępicz na rzecz Zespołu Szkół w Moryniu - wynagrodzenia na dowozach szkolnych

1.600zł

 

 

 

 

- § 4300 - zwiększenie planu wydatków na usługi związane z dowozami szkolnymi w związku ze zwiększeniem liczby kursów, liczby kilometrów i wzrostu stawki za dowozy.

20.000 zł

Dział

801

Rozdział

80195

- § 6050 - zwiększenie planu wydatków na monitoring Zespołu Szkół w Moryniu - zabezpieczenie środków własnych

4.000zł

Dział

851

Rozdział

85154

- § 4210 - zwiększenie planu wydatków na zakupy rzeczowe związanych z działalnością GKRPA

8.749 zł

 

 

 

 

- § 4300 - zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z działalnością GKRPA

3.000 zł

Dział

854

Rozdział

85401

- zwiększenie planu wydatków związanych z likwidacją SP Klępicz - świetlice szkolne, wtym ZS Moryń 100zł, SP Witnica 300zł).

400 zł

Dział

921

Rozdział

92109

- § 4270 - zwiększenie planu wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Gądnie (opaska wokół budynku i drobne roboty remontowe)

4.220 zł

 

 

 

 

- § 6050 - zwiększenie plany wydatków inwestycyjnych na:

a) projekt SPO-ROL realizowany w Bielinie - roboty dodatkowe

związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów -

kwota 4.750zł

b) wykonanie podłączenia budynku MOK do kanalizacji sanitarnej

(przesunięcie planu z działu 754 oraz uzupełnienie środków

o 10.000zł).- 20.000zł

24.750 zł

Dział

926

Rozdział

92605

- § 4270 - zwiększenie planu wydatków na remont sali gimnastycznej w Witnicy

17.200

 

 

Do § 4: Zmiana w zadaniu ujętym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej powoduje konieczność jego aktualizacji.

 

Do § 5: Zmiana w zadaniu ujętym w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej powoduje konieczność jego aktualizacji.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-01-2008 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 07-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-03-2008 13:19