Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

XII/101/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń


UCHWAŁA Nr XII/101/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 10 grudnia 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń

Na podstawie art. 9, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 , zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz.319 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 880 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§1.Przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń przyjętego uchwałą Nr XXXVI/352/98 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 6 lutego 1998 roku, zmienionego uchwałą Nr IX/72/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 sierpnia 2007r.

§2.1. Przedmiotem zmiany studium jest zmiana funkcji rolniczej wyznaczonego obszaru na teren eksploatacji kruszyw z zaleceniem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.2.Granica obszaru o którym mowa w ust.1 przebiega po granicy ewidencyjnej działki nr 188/13 w Starym Objezierzu i jest wykazana w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§3. Zakres zmiany studium zgodny z art.10, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w dostosowaniu do przedmiotu zmian zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

§4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, informacje o podjęciu uchwały Burmistrz Morynia ogłasza w prasie miejscowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-01-2008 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-02-2008 08:50