Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

XII/107/2007 - w sprawie scalenia i podziału działek nr 115, 105, 113, 107/1, 107/2, 117, 102, 104, 118, 108, 118, 114, 109/13, 103, 119, 96, 203, 109/4.


Uchwała Nr XII/107/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości .

Na podstawie art.104 ust.1 i 2 , art. 103 ust.5, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 zm. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 169 poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64 poz.456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz.1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69 poz.468, Nr 173 poz.1218 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się scalenia i podziału następujących nieruchomości gruntowych:

 1. działka nr 115 o pow. 2,12 ha obręb Gądno , Księga wieczysta Nr 39037,

 2. działka nr 105 o pow. 0,61 ha obręb Gądno, Księga wieczysta Nr 14021,

 3. działka nr 113 o pow. 1,59 ha obręb Gądno, Księga wieczysta Nr 4317

 4. działki nr 107/1 i nr 107/2 o pow.2,73 ha obręb Gadno, Księga wieczysta

Nr 45799,

5. działka nr 117 o pow. 1,36 ha obręb Gadno, Księga wieczysta Nr 14528,

 1. działka nr 102 o pow. 1,19 ha obręb Gądno, Księga wieczysta Nr 3985,

 2. działki nr 104 i nr 118 o pow. 1,46 ha obręb Gądno, Księga wieczysta

Nr 11807,

 1. działki nr 108 i nr 114 o pow. 4,37 ha obręb Gądno, Księga wieczysta Nr

14355 .

9. działki nr 109/13 i nr 109/6 o pow. 0,3436 ha obręb Gądno , Księga

wieczysta Nr 41345,

10. działki nr 103 i nr 119 o pow. 1,05 ha obręb Gądno, Księga wieczysta Nr

36104,

11. działka nr 96 o pow.0,97 ha obręb Gądno, Księga wieczysta Nr 16685 ,

12. działka nr 203 o pow.0,16 ha obręb Gądno, Księga wieczysta Nr 50741,

13. działka nr 109/4 o pow. 0,1933 ha obręb Gądno, Księga wieczysta Nr

49861,

§ 2. Zatwierdza się rejestr nieruchomości z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale .

§ 3. Następujące dokumenty określające zakres scalenia i podziału nieruchomości stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

 1. załącznik nr 1 - rejestr nieruchomości , z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale,

 2. załącznik nr 2- opracowanie geodezyjne granice gruntów objętych scaleniem i podziałem i geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości ,

 3. załącznik nr 3 wypis i wyrys z planu miejscowego,

 4. załącznik nr 4- rozstrzygnięcia w sprawach , o których mowa w art.105 ust. 2 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie załatwienia wniosków , uwag i zastrzeżeń, złożonych przez uczestników postępowania, zamieszczanych w Rejestrze Wniosków i Uwag, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, a złożonych przez uczestników postępowania o scalenie i podział nieruchomości wskazanych w § 1 niniejszej uchwały Rada Gminy rozstrzyga w następujący sposób:

 1. nie stwierdzono zgłoszeń zastrzeżeń.

§ 5. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Informację o podjęciu uchwały podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych urzędu gminy, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-01-2008 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-02-2008 08:54