herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Podstawa prawna:

Dział III Rozdział 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu ( Dz. U. Nr 25 poz. 130 z 1998r.).

Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Miejski w Moryniu, pokój Nr 3 w godzinach 7:15 do :15:15.

Termin załatwiania sprawy:

Do 90 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

  • 3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym
  • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt Własności ziemi - odpis księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu)
  • Wypis z rejestru ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe w Gryfinie).

Jakie dokumenty:

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 09-07-2003 17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 21-03-2012 09:48