Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

                                                                                               Moryń, dnia 12-01-2005r.

GMOŚ.72241-6/03

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nieruchomości

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Minimalne

postąpienie

w zł

Informacja o przeznaczeniu

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

39403

204/1

3475

3 miasta Moryń ul.Szkolna 17

Nieruchomość zabudowana budynkiem 2-konygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. użytkowej 1057m2 (była szkoła podstawowa) oraz dwoma budynkami gospodarczymi 1-kondygnacyjnymi o pow.20,40m2; 18,40m2.

Budynek byłej szkoły przedwojenny, modernizowany w 1980r., obecnie nieużytkowany. Dojazd do działki z drogi utwardzonej ( asfalt) Kształt działki nieregularny.

Działka uzbrojona w wodę,prąd i zbiornik bezodpływowy. Działka usytuowana ok. 300 m od rynku i jezioraMorzycko.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium- tereny o dominującej funkcji usługowej

208.229,00

105.000,00 zł

11.000,00

Nie mniejsze niż 1% ceny wywoła-wczej z zaokrągle-niem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Sprzedaż na

własność

Nierucho-

mość

nie

obciąż-

ona

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 17-02-2005r.o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 14-02-2005r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 13-01-2005 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2005 13:00