Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

                                                                                               Moryń, dnia 12-01-2005r.

GMOŚ.72241-7-1/04

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nieruchomości

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Minimalne

postąpienie

w zł

Informacja o przeznaczeniu

Informa-

cje o

obciążeniach

nieruchomości

1.

SZ1Y/00051861/1

301/1

5205

2 miasta Moryń ul. Wodna

Kształt działki regularny, wydłużony, niezabudowana. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną, odległość do drogi głównej ok. 300m,nieuzbrojona, wg ewidencji gruntów jest to RIVa

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

6.298,00

6.200,00

620,00

Nie mniejsze niż 1% ceny wywoła-wczej, z zaokrągle-niem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Sprzedaż na

własność

Nieruchomość

nie obciążona

2.

SZ1Y/00051859/4

301/3

1331

2 miasta Moryń ul. Wodna

- „ -

- „ -

1.956,00

1.900,00

190,00

- „ -

- „ -

- „ -

3.

SZ1Y/00051862/8

302/1

7673

2 miasta Moryń, ul. Wodna

- „ -

- „ -

9.284,00

9.200,00

920,00

- „ -

- „ -

- „ -

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości sprzedawanych na cele rolne.

Nabywcy na własny koszt dokonają geodezyjnego wznowienia granic nabywanych nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 17-02-2005r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 14-02-2005r.

Wadium przetargowe należy wpłacić na każdą z działek, do której ma zamiar przystąpić Nabywca nieruchomości. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone

w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 13-01-2005 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2005 12:56