Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 21.01.2005r. o III nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości

Moryń, dnia 21-01-2005r.

GMOŚ.72241-3-1/04

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nieruchomości

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Minimalne

postąpie-

nie

Informacja o przeznaczeniu i obciążeniach nieruchomości

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

SZ1Y/00039405/

204/3

2672

3 miasta Moryń,

ul. Chopina

Nieruchomość nie zabudowana, uzbrojenie pełne

w ulicy Chopina, położona wzdłuż murów obronnych miasta, dojazd do działki z drogi utwardzonej,Wg ewidencji gruntów działka jest niesklasyfikowana.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodaro-wania w studium- dominująca funkcja mieszkalno-usługowa.

41.549,00

41.900,00

4.190,00

Nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoła- wczej, z zaokrągle-niem w góre do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż na własność.

Działka wydzierżawiona do 31-08-2005r.

Działka obecnie wydzierża- wiona dla sześciu dzierżawców jako ogródki warzywne.

5 umów wygasa 31-08-2004r., szósta 31-03-2005r.

Uwaga! Do wylicytowanej ceny wywoławczej doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

Nabywcy na własny koszt dokonają geodezyjnego wznowienia granic nabywanych nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 25-02-2005r. o godz. 9 min.30 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 21-02-2005r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54  fax. 466 79 51.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 24-01-2005 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2005 11:44