Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

XII/l13/2007 - w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Uchwala Nr XII/l13/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 grudnia 2007r.

w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie § 7 ust.l- 3 Uchwały Nr IX/81/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 sierpnia 2007r w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2007r Nr 103 poz. 1775), w związku z art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 96, poz. 959,Nr 238, poz. 2390, z 2005r Nr 50, poz. 362 oraz z 2006r Nr 126, poz. 875) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327,i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) - Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacje z budżetu Gminy Moryń w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Moryń, nie stanowiących jej własności, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego znajdują pokrycie w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Moryniu w dziale 921, rozdziale 92109, § 2720.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-02-2008 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-02-2008 12:19