herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 18 marca 2008 r.

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

- informacja dot. interpelacji

5.Wnioski i interpelacje radnych.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Moryń na lata 2008-2014,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2008 r,

c) w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości

opłat za posiłki,

d) w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego( SP Klępiczu),

e) w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z samorządem Województwa

Zachodniopomorskiego,

g) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych i gruntu (ul.Szeroka, Jeziorna

Moryń),

h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania (dz.70/2 Moryń

była restauracja)),

i) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Moryń,

j) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2008 rok.

k) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości (dz.239/8

obr.3 m.Moryń),

l) w sprawie realizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej

budynkom mieszkalnym (dz.107/21, 107/105 Witnica),

ł) w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do Polskiego Projektu 400 Miast,

m) w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

n) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości ( Drogowiec).

7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w gminie Moryń w 2007 roku .

8. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Moryń.

9.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania

11. Zamknięcie obrad XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-03-2008 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2008 08:54