herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 192/5, obręb 3 miasta Moryń


Moryń, dnia 04.04.2008r.

GMOŚ. 72241-6-1/07/08

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Minimalne postąpienie

Informacja o przeznaczeniu i obciążeniu nieruchomości

1.

4541184

192/5

528

3 miasta Moryń

ul. Szkolna

Działka niezabudowana, kształt działki regularny, posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, uzbrojona w sieć wodociągowo-kanalizacyjną, energię elektryczną. Działka będzie sprzedawana pod zabudowę zwartą z przejazdem bramnym w celu zapewnienia dojścia i dojazdu do zaplecza budynku nr 12 przy ul. Szkolnej, usytuowanego na działce nr 187, obręb 3 miasta Moryń. Koszty przejazdu bramnego obciążą nabywcę nieruchomości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

20.777,80

21.000,00 zł

Plus podatek VAT (22%)

2.100,00

210,00

Sprzedaż na własność, część działki o pow. 220 m2 obciążona umową dzierżawy do 30-09-2009r.

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2008r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 06.05.2008r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

- 2 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-04-2008 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 09-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 09-04-2008 12:49