herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu


w dniu 28 kwietnia  2008 r. 

 

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.    Przedstawienie porządku obrad.

 

4.    Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

- informacja dot. interpelacji

 

5.Wnioski i interpelacje radnych.

 

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

a) informacja Skarbnika Gminy z wykonania budżetu za 2007 rok,

b) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej  o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok,

c) opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok i złożenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morynia,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2007 rok.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu  wykonania budżetu  za rok 2007.

 

8.Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej  w Moryniu,

b) w sprawie ustalenia miejscowości w gminie Moryń, w których pobiera się opłatę miejscową

c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2008.

 

9.Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu za rok 2007 .

10.Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu za rok 2007.

 

11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

12.Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-04-2008 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2008 09:06