herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/137/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych i gruntu.


                                                                                                                                                                                                                                          

 

Uchwała Nr XV/137/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 marca 2008r.

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych i gruntu.

 

 

 

                        Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,

z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 i  z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz  art. 13 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i  Nr 281, poz. 2782 i z 205r. Nr 130 poz. 1087 i Nr 169, poz. 1420 i  Nr 175 poz. 1459  i z 2006r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i  1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 )  Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

 

 

 

§ 1. Wyraża zgodę na kolejny wynajem lokalu użytkowego w Moryniu, przy ul. Szerokiej 1b o pow. 66,81 m2, usytuowanego na działce nr 96, obręb 3 miasta Moryń  dotychczasowemu najemcy na okres do 03.05.2009r.

 

§ 2. Wyraża zgodę na kolejny wynajem lokalu użytkowego w Moryniu, przy ul. Szerokiej 1c o pow. 15,76m2, usytuowanego na działce nr 96, obręb 3 miasta Moryń  dotychczasowemu najemcy do 03.05.2009r.

 

 

§ 3. Wyraża zgodę na kolejne wydzierżawienie części działki nr 1/5 o pow. 18m2, przeznaczonej pod ustawienie garażu blaszanego dotychczasowemu dzierżawcy na okres 1 roku.

 

           

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                           

          Karol Głodny

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 Dot. § 1. Z dniem 19.04.2008r. wygasa umowa na najem lokalu użytkowego w Moryniu, ul. Szeroka 1b. Z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu na w/w nieruchomość wystąpił ten sam Najemca.

Dot. § 2. Obecnie wygasła umowa na najem lokalu użytkowego w Moryniu, ul. Szeroka 1c. Z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu na w/w nieruchomość wystąpił ten sam Najemca.

Dot. § 3. Z dniem 09.05.2008r. wygasa umowa dzierżawy na część działki nr 1/5, położonej w obrębie 3 miasta Moryń. Z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na w/w nieruchomość wystąpił ten sam Dzierżawca.

Z miana do ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła wymóg wyrażenia zgody przez Radę Miasta w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony  Gmina zawiera kolejną umowę z  tym samym podmiotem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-04-2008 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2008 11:06