herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/138/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania


U c h w a ł a Nr XV/138/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. Nr 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki nr 70/2 o pow.0,1393 ha położonej w obrębie 3 miasta Moryń wieczystemu użytkownikowi Państwu Dominice Jolancie i Robertowi Kusz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Działka nr 70/2 położona w obrębie 3 miasta Moryń będąca w wieczystym użytkowaniu zabudowana jest byłym budynkiem restauracji. Budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Użytkownicy wieczyści działki złożyli wniosek o kupno własność.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-04-2008 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 28-04-2008 11:06