herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/141/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości.


U c h w a ł a Nr XV/141/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. Nr 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w wieczyste użytkowanie działki nr 239/8 o pow. 0,1644 ha położonej w obrębie 3 miasta Moryń z przeznaczeniem pod garaże.

§ 2. Tracą moc Uchwały nr IX /76/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 sierpnia 2007 r. i nr IX/77/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika stąd ,że na jednej nieruchomości nie może być dwóch form własności tj wieczystego użytkowania i własności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-04-2008 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2008 11:08