herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/148/08 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007.

Uchwała Nr XVII/148/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin­nym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218/Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Morynia z wykonania budżetu za 2007 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu, udziela się Burmistrzowi Morynia, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-05-2008 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 29-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-05-2008 09:11