herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/151/08 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008r.


Uchwała Nr XVII/151/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę 339.411

w tym:

Dział

600

rozdział

60016

§

6298

o kwotę

339.411 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 35.369

w tym:

Dział

600

rozdział

60016

§

6339

o kwotę

35.369 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 35.369

w tym:

Dział

754

rozdział

75405

§

3000

o kwotę

1.000 zł

754

75421

§

4210

4.000 zł

758

75818

§

4810

14.369 zł

900

90004

§

4210

1.000 zł

900

90095

§

6210

15.000 zł

§ 4. Zmniejsza się rozchody budżetu w § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 339.411.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

600

Rozdział

60016

- zmniejszenie planu dochodów związanych z planowaną refundacją na zadanie: „Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami - zmniejszenie planu spowodowane wyższą realizacją refundacji w roku 2007.

339.411 zł

Do § 2: DOCHODY - Zwiększenia z tytułu:

Dział

600

Rozdział

60016

- zwiększenie planu dochodów związanych z refundacją z MRR na zadanie: „Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami.

35.369 zł

Do § 3: WYDATKI - Zwiększenia z tytułu:

Dział

754

Rozdział

75405

- zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych i łodzi dla Policji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Moryniu

1.000 zł

Rozdział

75421

- zwiększenie planu wydatków na zakup rezerw paliwa na wypadek sytuacji kryzysowych,

4.000 zł

Dział

758

Rozdział

75818

- zwiększenie planu rezerwy ogólnej

14. 369 zł

Dział

900

Rozdział

90004

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup kosiarki

1.000 zł

Rozdział

90095

- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla ZGKiM na dofinansowanie zakupu ciągnika

15.000 zł

Do § 4: Zmniejszenie rozchodów związane jest z wyższą niż planowano realizacją refundacji w roku 2007 za projekt „Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-05-2008 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 29-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-05-2008 09:15