herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/153/08 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Gryfińskim


Uchwała Nr XVII/153/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Gryfińskim

Na podstawie art. 8 ust.2a i art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. Nr 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumień z Powiatem Gryfińskim w sprawie wspólnej realizacji zadań:

  1. budowa chodnika na drodze powiatowej Moryń - Orzechów nr

1399Z w miejscowości Nowe Objezierze.

  1. budowa chodnika na drodze powiatowej Przyjezierze -Jelenin nr

1398Z w miejscowości Przyjezierze.

  1. przebudowa skrzyżowania w miejscowości Bielin drogi powiatowej nr 1411Z Gądno - Bielin z drogą gminną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Realizacja w/w zadań na drogach powiatowych uzależniona jest od partycypacji Gminy w kosztach ich wykonania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-05-2008 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Sawicka 29-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-05-2008 09:20