herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu  18 Czerwca 2008 r. 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

- informacja dot. interpelacji

5.Wnioski i interpelacje radnych.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  ( dz.76/7 obr. Przyjezierze),

b)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz.791/17 obr. Przyjezierze II),

c)   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania (dz.16/6 obr.Gądno),

d)  w sprawie zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

     ścieków, obowiązujących   na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład

     Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu,

e)  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie

     ścieków obowiązujących na terenie  gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez

     „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.  w Goleniowie,

f) o zmianie w uchwale nr XI/92/2007  Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 listopada 2007r.

    w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,

g)  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia,

h) w sprawie  zmiany budżetu Gminy  Moryń na 2008r.

i) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

j) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę

   nr 110/6 w obrębie geodezyjnym Przyjezierze w gminie Moryń,

      k) w sprawie przystąpienia gminy Moryń do Eurodystryktu Oderland – Nadodrze,

 

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania

9.  Zamknięcie obrad XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-06-2008 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2008 08:23