herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVIII/154/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 76/7 o pow. 163 m 2 , położonej w obrębie Przyjezierze, w formie bezprzetargowej

Uchwała Nr XVIII/154/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 czerwca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz na podstawie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i z 2005 Nr 281, poz. 2782 i Nr 130, poz.1087 i Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz. 1459 i Dz.U z 2006 Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601 i Dz.U.z 2007r. Nr 69, poz. 468 oraz Nr 173, poz. 1218 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 § 1. Wyraża zgodę na sprzedaż działki Nr 76/7 o pow. 163 m 2 , położonej w obrębie Przyjezierze, w formie bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady

Karol Głodny

  Uzasadnienie:

Do Burmistrza Morynia wpłynął wniosek o sprzedaż części działki nr 76/4 położonej w obrębie Przyjezierze, która ma ułatwić dojazd dla wozu asenizacyjnego w celu wywozu nieczystości ciekłych z posesji usytuowanej na działce nr 76/3, obręb Przyjezierze. Ze względu na dużą powierzchnię dokonano podziału geodezyjnego działki nr 76/4. W jego wyniku powstały dwie działki nr 76/7 i 76/8. Działkę nr 76/7 o pow. 163m2 postanowiono sprzedać na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej usytuowanej na działce nr 76/3. Działka nr 76/7 ze względu na małą powierzchnię nie spełnia parametrów działki budowlanej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-07-2008 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 15-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 15-07-2008 13:03