herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVIII/155/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nie zabudowanej Nr 791/17


Uchwała Nr XVIII/155/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 czerwca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i z 2005 Nr 281, poz. 2782 i Nr 130, poz. 1087 i Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz. 1459 i Dz.U z 2006 Nr 64, poz 456 Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601 i Dz.U.z 2007r. Nr 69, poz. 468 oraz Nr 173, poz. 1218 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż działki nie zabudowanej Nr 791/17 o pow. 5,0082 ha , położonej w obrębie Przyjezierze II.

 

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Do Burmistrza Morynia wpłynął wniosek o dzierżawę lub kupno części działki nr 791/17, położonej w obrębie Przyjezierze II na której znajduje się składowisko odpadów komunalnych. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży całej działki nr 791/17.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-07-2008 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 15-07-2008 13:05