herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVIII/156/08 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania .


U c h w a ł a Nr XVIII/156/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. Nr 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki nr 16/6 o pow. 0,0420 ha położonej

w obrębie Gądno wieczystemu użytkownikowi Państwu Alinie Wiesławie i Janowi Wojciechowi Wróbel .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Działka nr 16/6 położona w obrębie Gądno będąca w wieczystym użytkowaniu zabudowana jest domkiem letniskowy . Budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Użytkownicy wieczyści działki złożyli wniosek o kupno działki na własność.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-07-2008 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-07-2008 13:50