herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVIII/159/2008 o zmianie w uchwale nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR XVIII/159/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 czerwca 2008r.

o zmianie w uchwale nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, § 1 ust 2 lit b) otrzymuje brzmienie:

„§1 ust 2 lit.b) „ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

- związanych z prowadzeniem turystyki i wypoczynku - 5,90 od 1 m2

powierzchni użytkowej,

- związanych z pozostałą działalnością gospodarczą - 17,85 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2008r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-07-2008 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Janiszewska 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-07-2008 14:20