herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVIII/164/08 w sprawie: przystąpienia gminy Moryń do Eurodystryktu Oderland - Nadodrze


Uchwała Nr XVIII/164/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie: przystąpienia gminy Moryń do Eurodystryktu Oderland - Nadodrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia

15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych(Dz.U.Nr 91,poz.1009

z późn.zm.), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1.Rada Miejska w Moryniu wyraża wolę przystąpienia gminy Moryń do Eurodystryktu Oderland - Nadodrze.

Eurodystrykt będzie stanowił platformę opracowywania wspólnych projektów transgranicznych i nowych strategii działań we wszystkich dziedzinach życia publicznego, zwłaszcza w zakresie kultury, gospodarki, oświaty, polityki samorządowej, turystyki, sportu oraz wymiany młodzieżowej. Proponuje się, aby w skład Eurodystryktu weszły polskie i niemieckie gminy: Bad Freienwalde, Banie, Barlinek, Barnim-Oderbruch, Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Dębno, Dobiegniew, Golzow, Kostrzyn n/O, Lebus, Letschin, Mieszkowice, Moryń, Myślibórz, Neuhardenberg, Nowogródek Pomorski, Oderberg, Seelow Land, Stadt Seelow, Strausberg, Trzcińsko Zdrój, Wriezen, oraz okręg Markische Schweiz.

§ 2.Do reprezentowania gminy w Eurodystrykcie Oderland - Nadodrze wyznaczeni zostają:

1. Jan Maranda - Burmistrz Morynia

2. Karol Głodny- Przewodniczący Rady Miejskiej

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały umożliwi przystąpienie gminy Moryń do projektu” Ponad granicami- wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jest to projekt dzięki, któremu będzie możliwa kontynuacja współpracy z gminami niemieckimi :organizacja konferencji regionalnych, warsztatów, szkoleń, wspólne wydawnictwa promocyjne itp. W najbliższym czasie, po sprecyzowaniu wszelkich kwestii z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego odbędzie się spotkanie, na którym przedstawione zostaną szczegóły dotyczące realizacji projektu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-07-2008 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 18-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-07-2008 09:50