herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu 3 września 2008 r.


1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

- informacja dot. interpelacji

5.Wnioski i interpelacje radnych.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz.130 obr.3 m. Moryń),

b) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości (dz.107/127,107/126

Witnica),

c) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości

gminnych oraz w sprawie korzystania lub nie z przysługującego gminie pierwokupu

nieruchomości,

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz.59 m. Moryń „Drogowiec”),

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Gminy Ujazd

poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008.

f) w sprawie przyznania Burmistrzowi Morynia nagrody jubileuszowej,

g) w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008r.

7. Informacja o realizacji zadań oświatowych.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2008r.

9. Wolne wnioski i zapytania

10. Zamknięcie obrad XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-09-2008 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 16-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 16-09-2008 08:23