herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku nr 10 przy ul. Szkolnej w Moryniu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - nr 183 o pow. 842 m2 obręb 3 miasta Moryń


Burmistrz Morynia

ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku

nr 10 przy ul. Szkolnej w Moryniu

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Nieruchomość - wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr 39404, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Garaż nr 5 o pow. 13,20 m2 wraz z udziałem 21/1000 w działce gruntu

nr 183 o pow. 842 m2 obręb 3 miasta Moryń

  • Cena wywoławcza - 1.730 ,00

  • Wadium - 173,00 zł.

  • Minimalne postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej
    z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  • Lokal obciążony umową najmu na czas nieokreślony.

  • Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się 04 listopada 2008 r. o godz. 1030

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy wpłacić
w gotówce w Banku Spółdzielczym w Moryniu lub na konto Urzędu Miejskiego
w Moryniu 91937010460300064820030003 - nie później niż do dnia
31 października 2008r.

Dowód wpłaty wadium i zameldowanie w budynku nr 10 przy ulicy Szkolnej
w Moryniu będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Wyklucza się możliwość przystąpienia do przetargu przez osoby zameldowane przy ul. Szkolnej nr 10 w Moryniu będące już właścicielami garażu w w/w nieruchomości.

Osoby chcące uczestniczyć w przetargu winny złożyć podanie o przystąpienie do przetargu wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu i kserokopią dowodu wpłaty wadium do dnia 31 października 2008 r.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona w dniu
02 listopada 2008 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne i wpisu do KW ponosi Nabywca. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z UZASADNIONEJ PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54 fax. 466 79 51.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-10-2008 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 03-10-2008 08:08