herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu   7   LISTOPADA 2008 r. 

 
 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

- informacja dot. interpelacji

5.Wnioski i interpelacje radnych.

 

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,

b) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,

c) w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Moryń oraz jednostek

organizacyjnych Gminy Moryń z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się

przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych,

d) w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008r.,

      e)w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości (dz.47/2 Witnica)

f)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości (dz.107/113,107/143, 107/149, 107/145 Witnica),

g) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości (dz.26/4 obr.3 m.Moryń),

h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.138/4 Dolsko),

i) w sprawierealizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym,

j) w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

k)  w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008-2014”,

l) w sprawie uczestnictwa Gminy Moryń w realizacji programu pn.. ”Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zdarzeń na obszarze przygranicznym”,

ł) w sprawie uchwaleniaProgramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008-2032”,

m) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,

 
 

7.Informacje Przewodniczącego Rady i Burmistrza dotyczące oświadczeń majątkowych.

 

8. Wolne wnioski i zapytania

9.  Zamknięcie obrad XX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 05-11-2008 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 05-11-2008 11:50