herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: NR 63 - Stare Objezierze


Moryń, dnia 26.11.2008r.

GMOŚ.72241-3-1/07/08

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr

Księgi

Wieczystej

Nr

nierucho-mości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Terminy

nie doszłych do skutku przetargów i rokowań

Cena nieruchomości

Cena wywoławcza

III przetarg

Wysokość wadium

Wysokość

postąpienia

Informacja o przeznaczeniu

1.

39647

63

8900

Stare Objezierze

Niezabudowana, nieuzbrojona, kształt działki regularny, dojazd do działki z drogi utwardzonej niezagospodarowana,

Plan miejscowy nie obowiązuje,

zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest na budowę budynku mieszkalnego lub handlowo-usługowego, garażowego, gospodarczego z niezbędną infrastrukturą

I przetarg

03.10.2008r.

II przetarg

07.11.2008r.

70.108,83 zł

39.000, 00

3.900,00

390,00

Sprzedaż

na własność

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 22%)

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

UWAGA: Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.01.2009r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości 3.900,00 , na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, Bank Spółdzielczy  

w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu, uiszczony w terminie do 31.12.2008r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z UZASADNIONEJ PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51.

Informacja o w/w nieruchomości znajduje się również na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-11-2008 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 28-11-2008 13:34