Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XX/174/2008 z dnia 07 listopada 2008 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XX/174/2008
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 07 listopada 2008r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.730) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:
 
      §1.Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
 
1.      Od gruntów:
      a) związanych z prowadzeniem działalności    gospodarczej, bez   względu  na
      sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł od 1 m
        powierzchni,
 
      b)  pod  jeziorami, zajętych  na  zbiorniki  wodne  retencyjne  lub  elektrowni
      wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
 
c)     pozostałych, w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  
działalności pożytku  publicznego przez  organizacje  pożytku  publicznego
- 0,20 zł od 1 m2 powierzchni.   
                                                                                                                     
      2. Od budynków lub ich części :
 
           a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
           b) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej   oraz od  budynków
           mieszkalnych     lub    ich    części     zajętych  na     prowadzenie    działalności
           gospodarczej:  
          - związanych   z prowadzeniem   turystyki i wypoczynku   – 6,15 zł od 1 m
                powierzchni użytkowej,
 
          - związanych   z   pozostałą   działalnością   gospodarczą - 18,60 zł od  1  m2
              powierzchni użytkowej,
          
           c) zajętych  na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym 
           materiałem siewnym – 8,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
          d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 3,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
e) od  pozostałych, w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej działalności  pożytku  publicznego  przez  organizację  pożytku  publicznego
 – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
- budynki letniskowe, które położone są na terenie gminy na cele
 rekreacyjne ludności służące właścicielowi i jego bliskim do wypoczynku –
 6,60 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej.
 
3.      Od budowli – 2% ich wartości.
 
 §2.Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 40% od następujących nieruchomości:
- budynków mieszkalnych lub ich części, pozostałych budynków lub ich części, gruntów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 
których właściciele prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe oraz w przypadku gdy powyższe nieruchomości są użytkowane przez właściciela, z wyjątkiem budynków i gruntów zajętych na cele letniskowe, jeżeli wyłącznym utrzymaniem podatnika i jego małżonka są renty lub emerytury.
 
§3.Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 90% od budynków mieszkalnych               i gospodarczych lub ich części oraz gruntów stanowiących własność osób fizycznych prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, które przekazały gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę, jeżeli nie są wynajęte, wydzierżawione i nie prowadzi się na nich działalności gospodarczej.
 
§4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 
§5.Traci moc uchwała Nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 
§6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009r.
 
 
                                                                Przewodniczący Rady
                                                                  
                         Karol Głodny
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-12-2008 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Janiszewska 04-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2008 12:50