herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XX/175/2008 - w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR XX/175/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 7 listopada 2008r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o  podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008r Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

 

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

  1. powyżej 3, 5t do 5,5t włącznie 704,00

  2. powyżej 5, 5t do 9t włącznie 1.175,00

  3. powyżej 9t do poniżej 12 ton 1.410,00

 

Stawki podatku od środków transportowych określone w p. pkt a), b), c) obniża się dla:

   • samochodów wyprodukowanych po 2000 roku o 10%

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

  LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (W TONACH)

  STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

  Nie mniej niż

   1. Mniej niż

  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

   1. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  2 osie

  12

  13

  1.491,00

  1.551,00

  13

  14

  1.551,00

  1.671,00

  14

  15

  1.612,00

  1.790,00

  15

   

  1.671,00

  1.909,00

  3 osie

  12

  17

  1.671,00

  1.909,00

  17

  19

  1.730,00

  2.010,00

  19

  21

  1.790,00

  2.147,00

  21

  23

  1.850,00

  2.209,00

  23

  25

  1.909,00

  2.267,00

  25

   

  1.970,00

  2.326,00

  4 osie i więcej

  12

  25

  1.909,00

  2.267,00

  25

  27

  1.970,00

  2.327,00

  27

  29

  2.028,00

  2.507,00

  29

  31

  2.087,00

  2.691,00

  31

   

  2.147,00

  2.691,00

   

   

  1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton - 1.644,00

  Stawki podatku od środków transportowych obniża się dla:

  • ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych po 2000 roku o 10%

   

   

  1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

   

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

  ciągnik siodłowy + naczepa,

  ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

  STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

  Nie mniej niż

  Mniej niż

  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  2 osie

  12

  18

  1.671,00

  1.730,00

  18

  25

  1.730,00

  1.790,00

  25

  31

  1.790,00

  1.909,00

  31

   

  1.850,00

  2.080,00

  3 osie

  12

  40

  1.491,00

  1.957,00

  40

   

  1.957,00

  2.691,00

  1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 357, 00 zł 

  Stawkę podatku od przyczep i naczep wyprodukowanych po 2000 roku obniża się o 10%

  1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

   

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

  naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

  STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

  Nie mniej niż

  Mniej niż

  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  1

  12

  18

  417, 00 zł

  477, 00zł

  18

  25

  477, 00 zł

  538, 00zł

  25

   

  538, 00 zł

  637, 00zł

  2 osie

  12

  28

  477, 00zł

  538, 00zł

  28

  33

  697, 00zł

  966, 00zł

  33

  38

  966, 00zł

  1.466,00zł

  38

   

  1.307,00zł

  1.932,00zł

  3 osie

  12

  38

  769, 00zł

  1.070,00zł

  38

   

  1.070,00zł

  1.456,00zł

   

  1. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

   1. mniejszej niż 30 miejsc 1.313, 00

   2. równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.909,00zł

   

  Stawki podatku określone w p. pkt a) i b) obniża się dla:

  • autobusów wyprodukowanych po 2000 roku o 10%.

   

  § 2. Traci moc Uchwała Nr XI/93/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

   

  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01stycznia 2009r.

   

  Przewodniczący Rady

  Karol Głodny

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-12-2008 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-12-2008 08:48