herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XX/179/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.


U c h w a ł a Nr XX/179/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. Nr 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180 ,poz.1111)

Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości tj. działki nr 47/2 o pow. 1,08 ha położonej w obrębie Witnica z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie na własność Gminy Moryń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-12-2008 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 11-12-2008 13:35