herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XX/182/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.


Uchwała Nr XX/182/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 07 listopada 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r.Nr 180, poz.1111) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż działki niezabudowanej nr 138/4 o pow. 717m 2, położonej w obrębie Dolsko.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Do Burmistrza Morynia wpłynął wniosek o sprzedanie działki nie zabudowanej nr 138, obręb Dolsko. Ponieważ na działce znajdował się obiekt kultu religijnego ( figurka) dokonano podziału w/w działki. W wyniku podziału powstała działka nr 138/4, którą przeznaczono do sprzedaży.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-12-2008 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 12-12-2008 08:43