herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XX/185/2008 - w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008 - 2014"


Uchwała Nr XX/185/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 07 listopada 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008 - 2014”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008 - 2014” w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/ 70 /2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Mirowo” zmieniona Uchwałą Nr X/83/07 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 września 2007 r. o zmianie Uchwały Nr VIII/ 70 /2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Mirowo”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-12-2008 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 12-12-2008 09:03