herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XX/186/2008 - w sprawie uczestnictwa Gminy Moryń w realizacji programu pn. "Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zdarzeń na obszarze przygranicznym".

Uchwała nr XX/186/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 7 listopada 2008 r.

 

w sprawie uczestnictwa Gminy Moryń w realizacji programu pn. „Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zdarzeń na obszarze przygranicznym”.

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr180, poz.1111/ uchwala się, co następuje:

 

      § 1. Zobowiązuje się Burmistrza Morynia do podjęcia starań zmierzających do uczestnictwa Gminy Moryń w realizacji transgranicznego projektu partnerskiego pn. „Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych wydarzeń na obszarze przygranicznym”.  

Intencją gminy jest uczestniczenie w projekcie.
 

     § 2. Udział gminy w realizacji projektu nie może przekroczyć 15% wartości środków zakupionych w ramach projektu.

 
 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 
 
 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              Karol Głodny

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-12-2008 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 12-12-2008 10:18