herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: 184/33 obręb Bielin

                                                                                      Moryń, dnia 16.12.2008
GMOŚ.72241-3-1/08
 
O G Ł O S Z E N I E  
 
 

                  Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 
Lp.
Nr Księgi Wieczy-
stej
Nr nieru-chomości
Pow.
w m2
 
Położenie
[ obręb]
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
w planie
miejscowym
Cena
nieruchomo-ści
Cena
wywoławcza
Wysokość
 wadium
 
Minima-lne
postąpie-
nie
 
Informa

cja o przezna-czeniu i obciążeniach nieruchomości


1.
SZ1Y/00046721/0
184/33
3880
Bielin
Na działce znajduje się niedokończony budynek mieszkalny wielorodzinny,

podpiwniczony i budynek gospodarczy, przewidziane do rozbiórki.

Pow. użytkowa budynku mieszkalnego- 561m2, gospodarczego-54m2

Nieruchomość została przejęta od ANR, nie posiada dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę.

Rok budowy – koniec lat 80-tych.

Kształt działki regularny. Dojazd do działki i budynku dobry, istnieje możliwość uzbrojenia działki tj.wykonania przyłącza energetycznego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodaro-wania

w studium- dominująca funkcja mieszkalna.

5.360,00
5.360,00
536,00
60,00
Sprzedaż na własność.

Obciążeń na nieruchomości brak.


- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 15.01.2009r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się również na stronie internetowej www.moryn.pl

 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-12-2008 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 16-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 05-01-2009 09:07