Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 145/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-12-29 08:33
Zarządzenie Nr 144/2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w VI nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-12-29 08:31
Zarządzenie nr 143/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-12-16 10:43
Zarządzenie Nr 142/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-12-07 14:11
Zarządzenie Nr 141/2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w II nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-12-07 14:10
Zarządzenie Nr 139/2009 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2010-01-19 10:19
Zarządzenie Nr 138/2009 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2009-12-01 14:46
Zarządzenie Nr 137/2009 w sprawie wysokości ceny za wywóz nieczystości stałych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej w Moryniu 2009-12-01 14:41
Zarządzenie Nr 135/2009 - w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Moryniu dnia wolnego w zamian za 26 grudnia 2009 r. 2009-11-26 13:57
Zarządzenie Nr 133/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-11-13 12:50
Zarządzenie Nr 132/2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2009-11-13 12:48
Zarządzenie Nr 131/2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w V nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-11-13 12:45
Zarządzenie Nr 130/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2009-11-03 09:59
Zarządzenie Nr 129/2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2009-11-03 09:59
Zarządzenie Nr 126/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu. 2009-10-29 09:43
Zarządzenie Nr 125/209 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2009-10-02 13:47
Zarządzenie Nr 124/2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-10-02 13:50
Zarządzenie Nr 119/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-09-22 13:55
Zarządzenie Nr 118/2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w IV nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-09-22 13:58
Zarządzenie Nr 117/2009 w sprawie powołania komisji do I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż mienia gminnego. 2009-09-22 14:12
Zarządzenie Nr 116/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-09-22 14:09
Zarządzenie Nr 114/2009 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2009-09-09 14:31
Zarządzenie 112/2009 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2009-09-04 14:07
Zarządzenie Nr 111/2009 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu i dzierżawy. 2009-09-04 14:03
Zarządzenie Nr 105/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę: 2009-08-10 08:06
Zarządzenie Nr 104/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2009-08-06 12:26
Zarządzenie Nr 103/2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2009-08-06 12:30
Zarządzenie Nr 101/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2009-08-05 13:53
Zarządzenie Nr 99/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej i komisji do rokowań na sprzedaż mienia gminnego. 2009-07-30 14:01
Zarządzenie 98/2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia i zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów. 2009-07-30 13:57
Zarządzenie Nr 97/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2009-07-29 11:56
Zarządzenie Nr 96/2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w I nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-07-29 11:54
Zarządzenie Nr 90/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-07-15 09:12
Zarządzenie Nr 81/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-07-04 13:37
Zarządzenie Nr 78/2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Moryniu regulaminu okresowej oceny pracowników. 2009-10-15 14:50
Zarządzenie Nr 92/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-07-15 09:07
Zarządzenie Nr 91/2009- w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w III nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-07-15 09:04
Zarządzenie Nr 93/2009 - w sprawie ogłoszenia wykazu na najem lokalu użytkowego. 2009-07-15 09:05
Zarządzenie Nr 87/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2009-07-07 12:25
Zarządzenie Nr 83/2009 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem. 2009-06-30 10:24
Zarządzenie Nr 82/2009 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2009-06-29 13:32
Zarządzenie Nr 75/2009 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium 2009-06-24 10:32
Zarządzenie Nr 74/2009 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium 2009-06-24 10:28
Zarządzenie Nr 76/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2009-06-24 10:24
Zarządzenie Nr 69/2009 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego 2009-06-10 12:11
Zrządzenie Nr 70/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-06-10 10:54
Zarządzenie Nr 67/2009 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trzecim nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-06-04 19:21
Zarządzenie Nr 66/2009 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-06-04 19:20
Zarządzenie Nr 65/2009 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-06-04 19:19
Zarządzenie Nr 64/2009 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium 2009-06-04 07:48
Zarządzenie Nr 60/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2009-05-29 08:29
Zarządzenie Nr55/2009 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2009-05-19 12:30
Zarządzenie Nr 44/2009w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I nieograniczonym przetargu ustnym 2009-05-15 09:50
Zarządzenie Nr40/2009 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2009-04-27 07:48
Zarządzenie Nr 38/2009w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-05-15 09:49
Zarządzenie Nr 34/2009 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-04-20 09:13
Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem. 2009-04-03 14:14
Zarządzenie Nr 30/2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali u?ytkowych i dzier?awę gruntów mienia gminnego, dzier?awę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów wyborczych. 2009-04-03 14:13
Zarządzenie Nr 29/2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2009-04-03 14:12
Zarządzenie Nr 94/2009 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: "Przewozy szkolne na rok szkolny 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń" 2009-07-31 14:24
Zarządzenie Nr 58/2009 - w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów komisji wyborczych 2009-06-10 11:25
Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-06-01 07:57
Zarządzenie Nr 16/2009 - w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo- Rekreacyjnego pn. "Jarmark Moryński 2009" . 2009-02-25 13:26
Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-02-24 08:32
Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2009-02-24 08:31
Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie odwołania przetargu na dzierżawę nieruchomości Nr 92. 2009-02-24 08:25
Zarządzenie Nr 9/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-02-18 08:18
Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2009-02-18 08:18
Zarządzenie Nr 4/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę. 2009-01-30 07:31
Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie. 2009-01-26 09:52
Zarządzenie Nr1/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę. 2009-01-26 09:52