herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 10 LUTEGO 2009 r.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 10 LUTEGO 2009 r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,

- informacja dot. interpelacji.

 1. .Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

  1. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Moryń   na lata 2008-2014”,
  2. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dolsko  na lata 2008-2014”,
  3. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Klępicz  na lata 2008-2014”,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (dz. nr 161 obr. Stare Obj.),
  5. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego ( Moryniu Pl. Wolności 2 ),
  6. w sprawie nadania nazwy ulicy  w Moryniu,
  7. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Morynia upoważnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie  z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń  dla Powiatu     Gryfińskiego na współfinansowanie działalności  Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie,
  9. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia,
  10. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach     ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,
  11. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do  rejestru zabytków,
  12. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  13. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2009,
  14. w sprawie przyjęcia rocznego  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu,
  15.  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń  dla Gminy Dębno.

 

 1. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu za 2008rok.
 2. Odpowiedzi na interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad XXIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

 

 

 

  

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-02-2009 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 10-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2009 08:05