herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 MARCA 2009 r.

 

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 24 MARCA 2009 r.

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,

- informacja dot. interpelacji.

5.Interpelacje,wnioski i zapytania radnych.

 

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

b) w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów  i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń,

c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2009,

e) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu

    Europejskiego,

f) w sprawie wyrażenia zgody na  dzierżawę nieruchomości (dz.139/7,Pl.Wolności 4 Moryń),

g) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (lokale użytkowe),

h)  w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub

     robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół w Dolsku.

 

7. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Moryń.

8. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu za 2008 rok.

9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Moryń w 2008 roku.

10.Odpowiedzi na interpelacje , wnioski i zapytania radnych .

11. Wolne wnioski i zapytania.

12.Zamknięcie obrad XXIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

 

 

 

  

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-03-2009 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2009 08:47