herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 138/4, obręb Dolsko

Moryń, 10 czerwca 2009r.

GMOŚ.7145-11-1/08/09

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości – nr 138/4, obręb Dolsko,
 2. Nr Księgi Wieczystej - 39349 
 3. Powierzchnia nieruchomości – 717 m2
 4.  Opis nieruchomości - niezabudowana., uzbrojona w wodę, energię elektryczną, posiada
  dostęp do drogi publicznej asfaltowej, kształt działki nieregularny.
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan
  zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie z Decyzją o warunkach
  zabudowy nr IPB.7331-11/08 z dnia 21.04.2008r. działka przeznaczona jest pod budowę
  budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 6. Cena nieruchomości- 8.600,00 zł
 7. Cena wywoławcza – 8.600,00 zł plus podatek VAT ( 22%)
 8. Wysokość wadium—860,00 zł, płatne w terminie do 13 lipca 2009r. płatne w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 9. Minimalne postąpienie- 90,00 zł
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność 
 11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń 
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: I ustny przetarg nieograniczony – 23.03.2009 r.
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 15 lipca 2009r. o godz. 11 00 , przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.


Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-06-2009 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 10-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 01-07-2009 14:21