herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 64/6, obręb Klępicz

Moryń, 23 czerwca 2009r.

 GMOŚ.7145-11-1/07/08/09  
  
 O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
 
 1. Oznaczenie nieruchomości – nr 64/6, obręb Klępicz,
 2. Nr Księgi Wieczystej   - 54751, 
 3. Powierzchnia nieruchomości – 780 m2 , udział 4799/1000 części
 4. Opis nieruchomości – w skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny nr 1 o pow. 59,67m2 , znajdujący się w budynku nr 34 , posiada uzbrojenie w wodę, energię elektryczną. Składa się z dwóch pokoi, kuchni ,łazienki, przedpokoju, spiżarki. Do lokalu przynależne są piwnice o pow. 13,60m2. Ogrzewanie budynku – centralne wspólne ( dla dwóch lokali mieszkalnych). Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km, 
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Lokal może być przeznaczony na cele inne niż mieszkalne po uzyskaniu zgody na zmianę sposobu jego użytkowania, 
 6. Cena nieruchomości- 32.000,00 zł 
 7. Cena wywoławcza – 32.000,00 zł 
 8. Wysokość wadium- 3.200,00 zł, płatne w terminie do 21 lipca 2009r. płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu,   zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
 9. Minimalne postąpienie- 40,00 zł 
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność 
 11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - wolna od zobowiązań
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: I ustny przetarg nieograniczony – 09.12.2008r. II ustny przetarg nieograniczony – 28.04.2009 r.
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 24lipca 2009r. o godz. 11 00 , przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.
Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.
 
 
Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
 
 
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.
 
 
Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego
w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.
Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-06-2009 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 23-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2009 10:20