herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza IV ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości 64/3, obręb Klępicz

Moryń, 28 lipca  2009r.
 
GMOŚ.7145-11-1/07/08       
 
 O G Ł O S Z E N I E
 
   
      Burmistrz Morynia ogłasza IV ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
  
1. Oznaczenie nieruchomości – nr 64/3, obręb Klępicz,  
2. Nr Księgi Wieczystej   - 54748
3. Powierzchnia nieruchomości – 9369 m2
4. Opis nieruchomości - Działka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym po byłej szkole podstawowej o pow. użytkowej 624,06 m2, dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej pow. użytkowej 29,28m2.
Uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, c.o.i zbiornik bezodpływowy.
Dostęp do działki b.dobry z drogi asfaltowej (wojewódzkiej).
Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzystawany na cele usługowe,ha-ndlowe lub inną działalność gospodarczą po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.
6. Cena nieruchomości- 299.000,00 zł
7. Cena wywoławcza – 299.000,00 zł
8. Wysokość wadium- 29.900,00 zł, płatne w terminie do 28 sierpnia 2009r. płatne w Banku
     Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.
     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 
     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku
     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada
     na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone
     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu,
     zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   
     negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
9. Minimalne postąpienie- 3.000,00 zł
10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń
12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów:
      I ustny przetarg nieograniczony – 09.12.2008r.
      II ustny przetarg nieograniczony – 28.04.2009r.
      III ustny przetarg nieograniczony – 24.07.2009r.
 
14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 02 września  2009r. o godz. 11 00 , przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,
pokój nr 11.
Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.
 Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.
Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego
w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.
Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-07-2009 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 28-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2009 13:46