herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 września 2009 r.

PORZĄDEK OBRAD XXIX  SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU
W DNIU 11 WRZEŚNIA  2009 R.
 

 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.
      - sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
      - informacja dot. interpelacji.

5.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 164/1 obr.3 m. Moryń),

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 368/8 obr. Mirowo),

c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 143/22 obr.1 m. Moryń),

d)  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej
    własność Gminy Moryń (nr 121,nr 127 obr. 1 m. Moryń),

e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania (dz.333, nr470, Obr.2 m.Moryń),

f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości( dz nr 107/24, nr 107/67,
   nr 107/3, nr140, nr68/3 obr.Witnica),

g) w sprawie realizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej
    budynkom mieszkalnym ,

h) w sprawie wyrażenia zgody na oddane w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność
    Gminy Moryń ( nr 59 obr.1 m.Moryń),

i) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność
   Gminy Moryń ( nr 139 obr.Witnica),

j) w sprawie uchwalenia Regulaminu Parku Miejskiego w Moryniu,

k) w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku 2010 dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
    Stanisława BM w Klępiczu,

l) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2009,

ł) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim,

m) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
     wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach,
     prowadzonych przez Gminę Moryń,

n) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
     w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
     godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
     stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach
     prowadzonych przez Gminę Moryń.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

8.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2009r.

9.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych .
10. Wolne wnioski i zapytania.
11.Zamknięcie obrad XXIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 25-09-2009 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 11-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2009 11:43