herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 10 października 2009 r.

 Porządek obrad XXX  Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu 10 listopada  2009 r.
 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.  
  - sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
     
  - informacja dot. interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.~
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
    
  1. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, 
  2. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
  3. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Gminy Choszczno z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynku socjalnego  w dniu 10 października 2009 r.
  4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2009,
  5. w sprawie utworzenia   Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Moryniu,
  6. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Moryń  na lata 2009-2013”,
  7. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń (dz. Nr 143/23 obr.1 m. Moryń- koło młodych ekologów),
  8. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (dla POLKOMTEL), 
  9. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/266/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 września 2009r. w sprawie   Regulaminu Parku Miejskiego w Moryniu,
  10. w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza Myśliborskiego”,
  11. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. Nr 119 obr.1   m. Moryń),
  12. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości (dz.186/2 St. Obj.).
    
 7. Informacja w sprawie wniosku o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń ( zmiana funkcji rolniczej na tereny górnicze- eksploatacja kruszyw).
 8. Informacje Przewodniczącego Rady i Burmistrza dotyczące oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XXX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-10-2009 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2009 08:22