herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 18 grudnia 2009 r. I ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 184/33, o pow. 3880m2, położona w obrębie Bielin

                                                                                                                                                                                                                                                                           Moryń, 13 listopada 2009r.
 
GMOŚ.72241-6-1/04/08/09  
 
 
 
 O G Ł O S Z E N I E
 
 
                  Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 18 grudnia 2009r. I ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
 
 
 
1. Oznaczenie nieruchomości – nr 184/33, o pow. 3880m2, położona w obrębie Bielin
    KW 46721
2. Opis nieruchomości – Na działce znajduje się niedokończony budynek mieszkalny wielorodzinny podpiwniczony i budynek gospodarczy, przewidziane do rozbiórki.
     Pow. użytkowa budynku mieszkalnego- 561m2, gospodarczego-54m2
     Nieruchomość została przejęta od ANR, nie posiada dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę.
     Rok budowy – koniec lat 80-tych.
     Kształt działki regularny. Dojazd do działki i budynku dobry, istnieje możliwość uzbrojenia działki tj. wykonania przyłącza energetycznego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.
    Kierunek zagospodarowania w studium- funkcja mieszkalna
5. Cena nieruchomości – 5.360,00 zł
6. Cena wywoławcza – 5.360,00 zł
7. Wysokość wadium – 536,00 zł , płatne w terminie do 15 grudnia  2009r. płatne w Banku
    Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr  91937010460300064820030003.
Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
8. Minimalne postąpienie: 60,00 zł
9. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
10. Obciążenia nieruchomości – brak obciążeń
11. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości – brak zobowiązań
12. Terminy niedoszłych do skutku ustnych przetargów nieograniczonych: 0
13. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 18 grudnia 2009r. o godz. 10 00  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11, I publiczny przetarg  ustny
      nieograniczony.
 
Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.
Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu Elżbieta Grygorcewicz , pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.
Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-11-2009 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 13-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2009 12:58