herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 18 grudnia 2009 r. II ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 192/5, obręb 3 miasta Moryń.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Moryń, 13 listopada 2009r.
 
 
 
GMOŚ.72241-6-1/07/08/09  
 
 
 
 O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
 
                  Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 18 grudnia 2009r. II ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
 
 
 
1. Oznaczenie nieruchomości – nr 192/5, obręb 3 miasta Moryń,  
2. Nr Księgi Wieczystej   - 00032640/7
3. Powierzchnia nieruchomości – 528 m2
4. Opis nieruchomości – działka niezabudowana, kształt działki regularny, posiada dostęp do drogi
    publicznej utwardzonej, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, uzbrojona w sieć   
    wodociągowo-kanalizacyjną, energię elektryczną. Działka będzie sprzedawana pod zabudowę
    zwartą z przejazdem bramnym w celu zapewnienia dojścia i dojazdu do zaplecza budynku nr 12
    przy ul. Szkolnej, usytuowanego na działce nr 187, obręb 3 miasta Moryń. Koszty przejazdu
    bramnego obciążą nabywcę nieruchomości.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan
    zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.
    Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę
    mieszkaniową jednorodzinną
6. Cena nieruchomości- 15.000 zł plus podatek Vat( 22%)
7. Cena wywoławcza – 15.000,00 zł plus podatek VAT ( 22%)
8. Wysokość wadium—1.500,00 zł, płatne w terminie do 15 grudnia 2009r. w
    Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr
    91937010460300064820030003.
     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 
     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku
     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada
     na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone
     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,
     zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w    
     wysokości 10 zł. 
9. Minimalne postąpienie- 150,00 zł
10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
11. Obciążenia nieruchomości – Nabywca zapewnieni dojście i dojazd do zaplecza budynku nr 12
    przy ul. Szkolnej, usytuowanego na działce nr 187, obręb 3 miasta Moryń, poprzez wybudowanie
    przejazdu bramnego.  Koszty przejazdu  bramnego obciążą nabywcę nieruchomości.
12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- nabywca zobowiązany będzie
    zapewnić przejście i przejazd przez działkę nr 192/5 do zaplecza działki nr 187, obręb 3 miasta
    Moryń.
13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów:
      I przetarg – 26.10.2009r.
 
 
 
14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 18 grudnia  2009r. o godz. 1030 , przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.
Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.
 Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.
Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego
w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.
Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-11-2009 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 13-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2009 13:08