Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 30.09.2009r.
 
 
Na dzień 30.09.2009r Gmina Moryń posiada własne mienie komunalne o następującej wartości: 
 1. Rzeczowy majątek trwały o wartości 20.668.519,99 zł, na który składają się:
  1. grunty o łącznej powierzchni 198 ha z tego: 
   1. Miasto Moryń - grunty o pow. 58,8153 ha w tym grunty orne 21,442 ha:
    • użytki zielone 2 ha
    • lasy 0,9128 ha
    • tereny mieszkalne 7 ha
    • inne tereny zabudowane 2,8928 ha
    • zurbanizowane tereny niezabudowane 2,5027 ha
    • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 13 ha 
    • drogi 6,065 ha
    • tereny przemysłowe 1ha
    • nieużytki 2 ha
   2. Obręby wiejskie gminy Moryń o łącznej powierzchni 139,8308 ha z tego: pastwiska - 1 ha
    • użytki rolne 28,4201 ha
    •  
    • lasy i grunty zakrzaczone – 3 ha
    • tereny zabudowane - 4,9903 ha
    • tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 1,958 ha
    • drogi - 93,4624 ha 
    • użytki kopale – 1 ha
    • nieużytki – 6 ha
    o łącznej wartości  2.564.646 zł.
  2. Budynki i budowle o łącznej wartości 15.112.123 , na które składają się:
   1. w mieście Moryń:
    • budynki użyteczności publicznej (szkoła , przedszkole, dom kultury, budynek urzędu, budynki straży pożarnej, budynek wielofunkcyjny, „drogowiec”),
    • budowle (kotłownia na osiedlu, oczyszczalnia ścieków, stacja wodociągowa, oświetlenie uliczne, boisko sportowe, kotłownia przy ul. Rynkowej),
    • lokale mieszkalne - 35 szt.:
     • ul. Szkolna - szt. 4
     • ul. Rynkowa -  szt.7
     • ul. Kościuszki -  szt. 4
     • ul. Plac Wolności -  szt. 3
     • ul. Jeziorna - szt. 2
     • ul. Odrzańska -  szt. 9
     • ul. Chopina - szt. 2
     • ul. Wąska - szt. 3
     • ul. Dojazdowa - szt. 1
   2. w obrębach wiejskich:
    • budynki użyteczności publicznej (szkoły podstawowe szt.2, remizy strażackie, świetlice wiejskie),
    • budowle (oświetlenie uliczne, boiska sportowe, stacje wodociągowe wraz z siecią wodociągową, stadion w Witnicy, pomost widokowy na jeziorze Morzycko),
    • lokale mieszkalne - 22 szt.:
     • Klępicz -  szt. 5
     • Nowe Objezierze - szt. 5
     • Stare Objezierze - szt. 5
     • Witnica - szt. 6
     • Mirowo - szt. 1
  3. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 1.515.813 zł na które składają się m.in. zestawy komputerowe, urządzenia oczyszczalni ścieków, kotłownie.
  4. Środki transportu o wartości 823.696 zł – samochody osobowo - towarowe, bojowe OSP oraz gimbus. 
  5. Wyposażenie o wartości 652.243 zł.
 2. Finansowy majątek trwały o wartości 2.988zł stanowiący wartość 166 akcji Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia nastąpiły następujące zmiany:

IV.Zwiększenia stanu mienia w formie przejęcia lub wykupu:

 1. Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych:
  • działkę nr 107/126 o pow. 0,0270 ha w obrębie Witnica,
  • działkę nr 107/113 o pow. 0,3725 ha w obrębie Witnica,
  • działkę nr 107/145 o pow. 0,0100 ha w obrębie Witnica,
  • działkę nr 107/143 o pow. 0,0272 ha w obrębie Witnica,
  • działkę nr 107/149 o pow. 0,0585 ha w obrębie Witnica,
 2. Zakupiono od starostwa Powiatowego działkę nr 56 o pow. 0,2648 ha w obrębie 1 miasta Moryń (tzw. „Drogowiec”),
 3. Zamieniono działki pomiędzy Gminą Moryń a prywatnym właścicielem dróg w obrębie Gądno, przekazując:
 • działkę nr 21 o pow. 0,07 ha,
 • działkę nr 24 o pow. 0,04 ha,
 • działkę nr 26/2 o pow. 0,0146 ha,
 • działkę nr 25/7 o pow. 0,0112 ha,

 w zamian za:

 • działkę nr 25/8 o pow. 0,01 ha, 
 • działkę nr 28/4 o pow. 0,0251 ha.

Z tytułu zamiany Gmina otrzymała w rozliczeniu dopłatę w wysokości 26.500 zł.

 V. Zmniejszenia stanu mienia – sprzedaż:

 • lokale mieszkalne szt. 7 za kwotę  21.059,- zł,
 • działki pod zabudowę szt. 1 o pow. 1800m2 za kwotę 49.471,- zł, 
 • działka nr 791/17 obręb Przyjezierze II o pow. 5,0082 za kwotę 146.400,-zł
 • działka niezabudowana nr 138/4 obręb Dolsko o pow. 0,0717 ha za kwotę 10.614 zł.

 VI. Dzierżawy mienia komunalnego:

 • lokale użytkowe - 330,25 m2
 • grunty pod lokalami użytkowymi - 138,00 m2
 • grunty pod uprawę warzyw - 8.812,50 m2
 • grunty pod garażami - 443,50 m2
 • grunty pod kontenery na odpady - 16,66 m2
 • grunty na cele rolne - 39.632,00 m2
 • grunty pod stacjami  telefonii komórkowej - 2.700,00 m2
 • grunty wydzierżawione na reklamy - 5,72 m2
 • grunty w ramach karty nauczyciela - 15.600,00 m2

Użyczono pod działalność (stowarzyszeń, DPS, LOK, Zespół Szkół w Moryniu)  grunty o pow. 93.769,35m2 i lokale o powierzchni 215,53m2.

W użyczeniu znajduje się kojec dla psów – 1szt.

Użyczenie dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu podlegają również świetlice wiejskie w miejscowościach: Przyjezierze, Bielin, Mirowo, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Gądno, Klępiczu.

VII. Z tytułu wykonywania prawa własności uzyskano dochody w łącznej kwocie 279.155,14 zł.         

Moryń: 20-10-2009r             

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-12-2009 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2009 12:44