Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/293/2009 w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości. 2010-02-23 08:45
Uchwała Nr XXXI/292/2009 w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 2010-02-23 08:51
Uchwała Nr XXXI/291/2009 w sprawie wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Moryń. 2010-02-23 08:27
Uchwała Nr XXXI/290/2009 w sprawie utraty mocy uchwały nr VIII/62/2007 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Moryń udzielanych w ramach zasady de minimis 2010-02-23 08:15
Uchwała Nr XXXI/289/2009 w sprawie programu współpracy na 2010 rok gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2010-02-23 07:42
Uchwała Nr XXXI/288/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2010 rok. 2010-02-23 07:35
Uchwała Nr XXXI/287/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na 2010 rok. 2010-02-23 08:50
Uchwała Nr XXXI/286/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2009 2010-02-19 14:15