herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości nr 92, obręb 3 miasta Moryń, ul. Plac Wolności 2

Moryń, 02 czerwca 2010r.
 
GMOŚ.72241-4-1/10
 
 
 
 O G Ł O S Z E N I E
 
 
                  Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 18 czerwca  2010r. o godz. 10 00 III ustny przetarg nieograniczony na  wynajem n/w nieruchomości:
 
1. Oznaczenie nieruchomości – nr 92, obręb 3 miasta Moryń, ul. Plac Wolności 2,
    KW 32636
2. Opis nieruchomości - Lokal użytkowy o pow. 60,40m2 , wyposażony w urządzenia wodno –   
    kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, centralne ogrzewanie.
3. Przeznaczenie nieruchomości -  Najem lokalu na okres do
    10 lat, z przeznaczeniem na całoroczną działalność  gastronomiczną ,w tym gorące dania  
    obiadowe.
4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu:
     300,00 zł.
     Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat ( 22%).
     Wylicytowana wysokość czynszu może ulec zmianie w następnych latach najmu o procent
     inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
     Najemca oprócz czynszu, podatku Vat będzie opłacał podatek od nieruchomości, za usuwanie
     nieczystości stałych i płynnych, pobór wody, energii elektrycznej, ogrzewanie lokalu, telefon itp.
5. Obciążenia i zobowiązania – Lokal wolny od obciążeń i zobowiązań.
6. W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 500 zł w  
    terminie do 15 czerwca 2010 r. w gotówce lub przelewem, płatne na konto Urzędu Miejskiego
    w Moryniu, Bank Spółdzielczy w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu    
    Nr 91937010460300064820030003.
Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zatrzymane jako kaucja zabezpieczająca   na okres trwania umowy, natomiast oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania przetargu, zamknięcia przetargu,
unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy najmu przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.
 
Lokal można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Burmistrz Morynia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
 
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 
Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2,  tel. 091 4667954, fax 4667951.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej  bip moryn.pl
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-06-2010 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 04-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2010 12:23